Centrum pro rodinu PSS

Slunečnicová zahrada

Gallašova 581/10; Praha 6 Řepy

tel:  241 410 909, 603 291 593

slunecnicovazahrada@centrum.cz

cprdropin@gmail.com

cprdropin (at) gmail.com

 

Městská část Praha 13

 

 

 

Vzdělávání pedagogů

Ke stažení:

Orientační vývojové škály dle Hoškové

Pravolevá orientace, zdroj: Matějček - Žlab; ADHD, Prevence a represe

Doporučené publikace:

Program prevence kriminality na základních školách

Minimální preventivní program prevence rizikového chování pro základní školy

 

V souvislosti s realizovaným projektem budou pedagogové pravidelně informováni o výstupech a to prostřednictvím seminářů a akreditovaných kurzů MŠMT. V těchto kurzech plánujeme zařazení okruhů, které se přímo týkají práce s dětmi ze znevýhodněného prostředí. V rámci tohoto vzdělávání bude zařazena teoretická část a praktická část v podobě workshopů.

 

Senzorická integrace a INNP  a Školní intervenční program

 

Proč provádíme screening u dětí – screening je prováděn z důvodů stanovení plánu u dětí ze znevýhodněného prostředí a u dětí s hyperaktivitou, poruchou učení a chování a další. Více se dočtete v oddílu Screening. Je však také prováděn z důvodů nejasností, kdy rodiče, nebo pedagogové se mylně domnívají, že se jedná o tzv. neklidné a zlobivé dítě a v zásadě dítě je zdravé, jen současná doba pravidel je pro něj nevyhovující, jelikož je třeba více temperamentní. Může se však také jednat o nedostatečně integrované smyslové vnímání, nebo neuromotorickou nezralost, která není nemocí a vhodnými cviky se dá upravit. Pracujeme však také na rozvoji přeškolních a školních dovedností, jemné motoriky, myšlení, srovnávání, řečových schopnosti, paměti apod.

 

Co je Senzorická integrace ?

Senzorická integrace je postupné začlenování jednotlivých smyslových oblastí jako je hmat, čich, vjem, zrak, koordinace pohybů, reakce na smyslové podněty. Někdy právě tyto senzorické oblasti nejsou zcela posíleny a integrovány a to má za následek nekoordinované chování dítěte v prostředí, neb není schopné rozeznat hranice, dále např. dítě vnímá, že se pohybuje v nějakém prostoru, vnímá zejména své potřeby a pocity, tak jak byly zachovány z prenatálního období, avšak tyto potřeby hodlá stůj co stůj uplatnovat. Takové dítě si není vědomo často hranic, které jsou mu určené, ale ani, hranic svého těla. Může tedy budit dojem, že je neposlušné, až agresivní.

Při senzorické integraci má dítě možnost naučit se konfrontovat se svým tělem, se svými hranicemi, ale i možnostmi, Např. pokud není zkušené a bude vyhledávat nebezpečné hry, je taková hra pro něj riziková. Senzorická integrace je též vhodná jako prevence dětských úrazů.

V našem centru se jedná o nové přístupy, které vychází ze speciální pedagogiky, dětské psychologie a neuropsychologie. Pracujeme ve spolupráci s našimi specialisty a to i díky nově vzniklé adiktologické ambulanci, kde může,e dítě případně doporučit k dětskému psychologovi, psychiatrovi, nebo jinému specialistovi.

 

Co je Školní intervenční program INPP?

Jste rodič? Pracujete jako učitel, speciální pedagog, vychovatel, psycholog nebo jiný pracovník v pomáhající profesi a setkáváte se ve své praxi s dětmi s poruchami učení, chování, narušenou komunikační schopností, poruchami autistického spektra, úzkostnými poruchami nebo poruchami pozornosti? Je možné, že jejich problémy mají neurofyziologický základ a jsou důsledkem opožděného neurologického vývoje. Mohl by Vás zajímat. Školní intervenční program INPP nabízí účinnou možnost intervence. 

 

Výzkumy opakovaně potvrzují již dříve vyslovenou teorii, že neuromotorická nezralost souvisí s těžkostmi u dětí v oblasti vzdělávaní a i v sociální oblasti. Úroveň ovládaní rovnováhy, fyzické obratnosti, manuální zručnosti a integrace primitívních reflexů souvisí s výsledky ve vzdělávání. Inštitút neurofyziolgickej psychológie (INPP) vyvinul specifický program zaměřený na identifikaci, hodnocení a nápravu neuromotorické nezralosti. Naši specialisté obdrželi certifikát a povolení provádět Školní intervenční program INPP, případně mohou nacvičit společně se školním pedagogem, nebo speciálním pedagogem indikovaná cvičení, která se musí provádět s dětmi pravidelně každý den po dobu několika měsíců.

 

Specialisté, kteří mají povolení provádět školní intervenční program INPP: 

Mgr. Kateřina Dobrinič tel.: 272 111 704

Mgr. Simona Sedláčková tel.: 603 291 593

Bc. Petra Mládková tel.: 739 027 070

Mgr. Alena Keblová tel.: 272 111 704