Centrum pro rodinu PSS

Slunečnicová zahrada

Gallašova 581/10; Praha 6 Řepy

tel:  241 410 909, 603 291 593

slunecnicovazahrada@centrum.cz

cprdropin@gmail.com

cprdropin (at) gmail.com

 

Městská část Praha 13

 

 

 

Práce s žáky

Ke stažení: 

Prevence a represe (Práce s žáky)Diagnostika,

Leváctví - ADHD - a dalšíSpolupráce škol s vnějšími subjekty

Doporučené publikace:

Program prevence kriminality na základních školách

 

Minimální preventivní program prevence rizikového chování pro základní školy

 

Klíčová aktivita plynule navazuje na předchozí klíčovou aktivitu Práce s dětmi. Děti, které při zahájení realizace projektu navštěvovaly MŠ nastoupí po hl. prázdninách do ZŠ, nicméně práce s nimi nebude přerušena, pouze přizpůsobena věku a potřebám žáků.

Ve spolupráci s pedagogy ZŠ a s pracovníky PPP se bude pokračovat v rozvoji schopnosti žáka bezpodmínečně nutných k úspěšnému dokončení povinné školní docházky. Zdůrazňujeme, že individuální práce s žáky nebude duplicitní asni s prací PPP, ani s prací SPC.

Aktivita je zaměřena k upevnění získaných kompetencí a současně pomáhá žákovi při jeho sociální komunikaci s okolím, ostatními dětmi, pedagogy a dalšími osobami, se kterými přichází nově do kontaktu. Žák tak bude lépe připravován na nově vzniklé (pro něj neznámé sociální) situace 

Bude průběžně monitorováno, zda získané kompetence jsou správně a účelně využívány ve škole i mimo školu. 

V průběhu realizace projektu bude sledován a následně vyhodnocen počet žáků s výchovnými problémy, který by se měl v důsledku rozvoje sociální komunikace snížit.

Informace budou podloženy statisticky vyhodnocenými daty. Na základě těchto dat realizátor projektu upraví individuální vzdělávací plán žáka, se kterým nebude práce po ukončení projektu přerušena. Výstupní data budou dále použita jako příklad dobré praxe při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a tvorbu metodiky.

 

Co je Školní intervenční program INPP?

 

Jste rodič? Pracujete jako učitel, speciální pedagog, vychovatel, psycholog nebo jiný pracovník v pomáhající profesi a setkáváte se ve své praxi s dětmi s poruchami učení, chování, narušenou komunikační schopností, poruchami autistického spektra, úzkostnými poruchami nebo poruchami pozornosti? Je možné, že jejich problémy mají neurofyziologický základ a jsou důsledkem opožděného neurologického vývoje. Mohl by Vás zajímat. Školní intervenční program INPP nabízí účinnou možnost intervence. 

 

Výzkumy opakovaně potvrzují již dříve vyslovenou teorii, že neuromotorická nezralost souvisí s těžkostmi u dětí v oblasti vzdělávaní a i v sociální oblasti. Úroveň ovládaní rovnováhy, fyzické obratnosti, manuální zručnosti a integrace primitívních reflexů souvisí s výsledky ve vzdělávání. Inštitút neurofyziolgickej psychológie (INPP) vyvinul specifický program zaměřený na identifikaci, hodnocení a nápravu neuromotorické nezralosti. Naši specialisté obdrželi certifikát a povolení provádět Školní intervenční program INPP, případně mohou nacvičit společně se školním pedagogem, nebo speciálním pedagogem indikovaná cvičení, která se musí provádět s dětmi pravidelně každý den po dobu několika měsíců.

 

Specialisté, kteří mají povolení provádět školní intervenční program INPP: 

 

Mgr. Kateřina Dobrinič tel.: 272 111 704

Mgr. Simona Sedláčková tel.: 603 291 593

Bc. Petra Mládková tel.: 739 027 070

Mgr. Alena Keblová tel.: 272 111 704