Centrum pro rodinu PSS

Slunečnicová zahrada

Gallašova 581/10; Praha 6 Řepy

tel:  241 410 909, 603 291 593

slunecnicovazahrada@centrum.cz

cprdropin@gmail.com

cprdropin (at) gmail.com

 

Městská část Praha 13

 

 

 

Práce s dětmi

Při práci s dětmi bude společně zhodnocena situace dítěte ve spolupráci s dalšími odborníky jako neurology a rehabilitačními specialisty. Bude stanoven cíl, kterého chceme dosáhnout. 

Jedná se o systematickou práci s dítětem, nebo skupinkou dětí a žáků, kde bude vytvořen Individuální plán práce, na základě výstupů ze screeningu. Klademe důraz i na spolupráci s rodiči a pedagogy jejichž informace jsou pro stanovení plánu velmi důležité.

Systematická práce se věnuje posilování jednotlivých oblastí ve vývoji dítěte za použití metod, které dítěti umožní lepší začlenění do předškolního a školního vzdělávacího proudu.

ke stažení: Práce s dětmi