Centrum pro rodinu PSS

Slunečnicová zahrada

Gallašova 581/10; Praha 6 Řepy

tel:  241 410 909, 603 291 593

slunecnicovazahrada@centrum.cz

cprdropin@gmail.com

cprdropin (at) gmail.com

 

Městská část Praha 13

 

 

Rodiče a děti ohrožení návykovými látkami. Manuál pro sociální pracovníky a pracovníky OSPOD.

V této publikaci předkládáme materiál, který je určen orgánům sociálněprávní ochrany dítěte sociálním pracovníkům, pracovníkům v pomáhajících profesích a dalším pracovníkům, kteří přichází do kontaktu s rodiči, zejména uživateli návykových látek, alkoholu a osobami s problematikou gamblingu, nebo se domnívají, že jejich klienti jsou cílovou skupinou uvedené problematiky. Materiál by měl poskytnout pohled z obou stran, například vhled do práce neziskových organizací, které musí mít příslušnou odbornost v oboru adiktologie, psychologie a sociální práce.

Materiál ke stažení přímo zde: Manuál pro sociální pracovníky a pracovníky OSPOD.