Centrum pro rodinu PSS

Slunečnicová zahrada

Gallašova 581/10; Praha 6 Řepy

tel:  241 410 909, 603 291 593

slunecnicovazahrada@centrum.cz

cprdropin@gmail.com

cprdropin (at) gmail.com

 

Městská část Praha 13

 

 

 

Vítáme vás, na  Portálu Centra pro rodinu

Zde nabízíme naásledující služby

Ambulantní adiktologické péče  a adiktologická ambulance pro děti a dorost

Slunečnicová zahrada.

Ambulantní adiktologická léčba a odborné sociální poradenství,  je určeno zejména gravidním ženám, které užívají, nebo užívaly návykové látky, matkám a rodinným příslušníkům ohrožených návykovými látkami a samozřejmě i otcům.

 Tento Portál slouží všem, kteří chtějí řešit problematiku závislostí, látkových i nelátkových, ale také těm, kteří se chtějí věnovat prevenci. Pedagogům, sociálním pracovníkům, žákům, rodičům, klientům a všem, kteří mají problém nebo obavy z návykových látek, chtějí svou situaci řešit nebo potřebují poradit v případě rizikového chování u dětí.

Portál je věnován, ale i vývojovým faktorům u dětí, jejich deficit může vést ke znevýhodnění dítěte a následně i k některé ze závislostí.

Rodiče, kteří ještě užívají návykové látky a chtějí se zodpovědně starat o své děti, musí rozhodnout o změnách ve svém životě. K tomuto kroku je nutné zahájit léčbu. K tomu, aby se již přímo aktivně mohli rodiče věnovat rozvoji svých rodičovských dovedností.

Slunečnicová zahrada

 jsou stránky i pro odborníky, kteří mají zájem, jak pracovat s předškolními dětmi a žáky.

Projekt  je zaměřen na práci s dětmi a žáky ze znevýhodněného prostředí, na práci s rodiči dětí, kteří sami a mají zájem o zdravý vývoj svých dětí, někdy i odpovědné plnění rodičovské role.

Své místo v programu mají také pedagogové a sociální pracovníci, kteří se mohou na nás kdykoliv obrátit.

V roce 2010 byl program podpořen z fondu ESF a MŠMT v rámci prioritní osy 1.2 Vzdělání pro konkurenceschopnost - Práce s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami. Dále je program podporován ze státního rozpočtu MPSV a MHMP a jednotlivých městských částí. Působnost je v rámci Prahy, Středočeského a Jihočeského kraje.

Seznam léčiv, detoxů a komunit

Kde nás najdete?

Centrum pro rodinu  - Slunečnicová zahrada

ambulantní adiktologická léčba a adiktologická ambulance pro děti a dorost

Gallašova 10, Praha 6, 163 00

Řepy

Tel.: 241 410 909

Mobilní a e-mailový kontakt:

603 291 593

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kdo jsme?

Centrum pro rodinu - Drop In ops je jedním z projektů Střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop In,o.p.s.

Zde uvádíme jednotlivé životní situace, kde upřesníme co dělat

1) Mám zájem se léčit a jsem dospělý

Na tomto portálu jsou poskytnuty informace o léčbě v některém z psychiatrických léčeben (PL), případně v terapeutické komunitě (TK). Rozdíl mezi PL je ten, že PL jsou většinou zdravotnické zařízení s pevným režimem a zdravotnickým personálem a čas strávený převážně přímo v rezidenčním zařízení. Léčba je zhruba na 3. měsíci a říká se střednědobá léčba, je třeba zjistit telefonicky, nebo je uvedeno v poznámce před nástupem do některé léčebny absolvovat detox. Terapeutická komunita je zhruba na dobu jednoho roku a je určena pro klienty, kteří jsou úplně bez bydlení a mnoho let nebo delší dobu se pohybovali na ulici, nebo ve čtvrti, dále pro mladistvé a také TK Karlov je určena pro matky s dětmi. Je možné, si sjednat termín nástupu a pokud jste našimi klienty, nebo si jimi chcete stát, je možné informovat lékaře léčebny, že budete mít doporučení. Jakmile získáte termín, přijdete si pro doporučení.

2) jak získat doporučení

 Doporučení lze získat přímo u nás v Adiktologické ambulancí v Gallašově ul. , která je k dispozici každý den od 10.00 - 17.00, kromě pátku. Jemožné se také obrátit na adiktologickou ambulanci AC Praha 12, Dropin, v Těšíkově ul. 4. , tato ambulance je určena zejména občanům Prahy 12 a klientům, kteří ještě nemají malé děti, nebo naopak jim již odrostly.

Je vhodné předem objednat na tel. 241 410 909, nebo na čísle 603 291 593.  

Jste li rodič nebo maminka, která má zájem řešit složitou situaci: najděte si v sekci Pomoc pro rodiče informace o programu Slunečnicová zahrada.

Co děláme v Integračním centru - Slunečnicová zahrada

 

Zabýváme se speciálně pedagogickou diagnostikou u v rámci nastavení individuálních plánů práce s dítětem, nebo celé rodiny, které oblast musí být posílena.

Jedná se o předškolní a školní dovednosti, schopnost zapojit se do kolektivu a do širší společnosti , např. u rodičů, kterým chybí sociální kontakty.

Dále zvyšování rodičovských kompetencí , jako je příprava žáků do školy, práce s předškolními dětmi, ale také pomoc při organizaci času jak pečovat o děti a zvládat práci a další povinnosti, tvorbu rozpočtu, debetní poradenství a sociální práce.

Rodičům poskytujeme i rodinné poradenství týkající se péče o dítě a stanovení kompetencí, např. Tam, kde jiným rodinným příslušníkem vládne pevnou rukou a proto nemá dostatek prostoru pro uplatnění své autority.

Poskytujeme poradenství i pěstounům v podobné situaci a dále poradenství při komunikaci s biologickými rodiči, kteří mají problémy s užíváním návykových látek nebo jsou ohroženi.

Poskytujeme odborné poradenství, psychologické a adiktologické služby , matkám uživatelů a dalším uživatelům návykových látek. Nabízíme dvaletý strukturovaný léčebný program. Centrum pro rodinu Integrace rodiny.